Góc chia sẻ marketing communication agency – Cách sử dụng khoa học não bộ cho quảng cáo truyền thông

Góc chia sẻ marketing communication agency – Cách sử dụng khoa học não bộ cho quảng cáo truyền thông

Khi các agency quảng cáo đặt ra mục tiêu tiếp thị và sự hiệu quả trong truyền thông, tính trách nhiệm và hiệu suất sẽ là yếu tố hàng đầu để đo lường và đánh gía. Trong thời gian gần đây, chỉ số neutroscience (khoa học não bộ) được đưa vào như phương tiện KPI đo lường...
Khai thác trải nghiệm khách hàng trong ngành làm đẹp

Khai thác trải nghiệm khách hàng trong ngành làm đẹp

Ngành làm đẹp thẩm mỹ được liên tưởng tới cụm từ khá “chua chát” là “ngành dao kéo” hay “nhân bản vô tính”. Với đối tượng đang quan tâm, thẩm mỹ đem đến cảm xúc sự hy vọng và thay đổi diện mạo cuộc đời. Ngược lại, một số khách hàng nhìn nhận nó gắn liền với sự đua đòi...
Marketing communication share – Nghệ thuật kể truyện (storytelling) tạo ra sự trải nghiệm.

Marketing communication share – Nghệ thuật kể truyện (storytelling) tạo ra sự trải nghiệm.

Cốt lõi của truyền thông chính là nghệ thuật kể truyện, nhằm truyền tải một thông điệp thuyết phục và ấn tượng đến khách hàng. Marketing communication agency rất chú trọng và luôn đặt mục tiêu cách để tạo cảm hứng, gắn kết và cảm nhận. Với sự phát triển mạnh mẽ của...