Youtube là một trang web trực tuyến có tính lan truyền mạnh mẽ dành cho số đông. Nó là một chiến lược mà các marketing strategy agency chú trọng hướng tới. Nó cho phép các thành viên đã đăng ký được upload những đoạn vidéo mà người dùng trực tuyến có thể xem dễ dàng. 

Vì vậy, để marketer sáng tạo và xuất bản một video đúng chuẩn insight người dùng, dưới đây là một số hướng dẫn trực tiếp do Youtube hướng dẫn.

Kích thước và màn hình hiển thị video của bạn dưới góc nhìn của viewer

4 nguyên tắc vàng để sáng tạo video thu hút người dùng 

Bí quyết giúp khách hàng tương tác và hành động trên video của doanh nghiệp.

Xây dựng kích thước chuẩn cho màn hình di động 

Bí quyết và cách zoom vào sản phẩm, biểu cảm trên video.

Tỷ lệ vàng để đặt khung chữ  và hình ảnh vào video.

Tiêu chí tóm gọn để tạo nên một video hoàn hảo.

Xem thêm tại http://goldenadgroup.vn/communication-life/